[1]
Ushna Shah1 2020. عبادة جاز نفلها في عموم الأحوالجاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال : Worship that is permissible, which we do not apply in general conditions. Al-Qirtas. 3, 2 (Nov. 2020), 1-5.