(1)
Ushna Shah1. عبادة جاز نفلها في عموم الأحوالجاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال : Worship That Is Permissible, Which We Do Not Apply in General Conditions. Al-Qirtas 2020, 3, 1-5.