Ushna Shah1. عبادة جاز نفلها في عموم الأحوالجاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال : Worship that is permissible, which we do not apply in general conditions. Al-Qirtas, v. 3, n. 2, p. 1-5, 4 Nov. 2020.