Ushna Shah1 (2020) “عبادة جاز نفلها في عموم الأحوالجاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال : Worship that is permissible, which we do not apply in general conditions”, Al-Qirtas, 3(2), pp. 1-5. Available at: http://al-qirtas.com/index.php/Al-Qirtas/article/view/140 (Accessed: 18October2021).