[1]
Ushna Shah1, “عبادة جاز نفلها في عموم الأحوالجاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال : Worship that is permissible, which we do not apply in general conditions”, Al-Qirtas, vol. 3, no. 2, pp. 1-5, Nov. 2020.