Ushna Shah1. “عبادة جاز نفلها في عموم الأحوالجاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال : Worship That Is Permissible, Which We Do Not Apply in General Conditions”. Al-Qirtas, Vol. 3, no. 2, Nov. 2020, pp. 1-5, http://al-qirtas.com/index.php/Al-Qirtas/article/view/140.