Ushna Shah1. “عبادة جاز نفلها في عموم الأحوالجاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال : Worship That Is Permissible, Which We Do Not Apply in General Conditions”. Al-Qirtas 3, no. 2 (November 4, 2020): 1-5. Accessed October 18, 2021. http://al-qirtas.com/index.php/Al-Qirtas/article/view/140.