1.
Ushna Shah1. عبادة جاز نفلها في عموم الأحوالجاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال : Worship that is permissible, which we do not apply in general conditions. Al-Qirtas [Internet]. 2020Nov.4 [cited 2021Oct.18];3(2):1-. Available from: http://al-qirtas.com/index.php/Al-Qirtas/article/view/140